Nhân viên Telesale

  • Số lượng: 20 nhân viên nữ (toàn thời gian và bán thời gian)
  • Hạn nhận hồ sơ : Liên tục

Nhân viên thị trường

  • Số lượng: 20 nhân viên nam đi thị trường
  • Hạn nhận hồ sơ : Liên tục.
0